s.dorota.osa
Follow
( Publications: 2 | Followers: 0 )

Sieci komputerowe

Sieci komputerowe
Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się.
Komputery MainFrame i minikomputery
Przełomowym momentem w sposobie dostępu do komputera stało się odkrycie zjawiska tranzystorowego i wyprodukowanie w latach 50tych XXw. układu scalonego. Miniaturyzacja sprzętu, opracowanie systemów wielodostępnych z podziałem czasu i pierwszych systemów operacyjnych oraz języków programowania wysokiego poziomu doprowadziło do wzrostu liczby komputerów.
Pierwsze sieci
Powstaje ARPANET w USA oraz ETHERNET na Hawajach
ROK 1990
łączenie komputerów w lokalną sieć komputerową,
podłączanie do sieci pojedynczych komputerów w sytuacji dużych odległości,
rozbudowa lokalnych sieci komputerowych,
komunikacja między sieciami lokalnymi,
usługi sieciowe,
bezpieczeństwo sieci,
zarządzanie i monitoring sieci.
SIECĆ ROZLEGŁLA (WAN)
Sieci rozległe charakteryzują przede wszystkim długie połączenia zlokalizowane na stosunkowo dużym obszarze takim jak województwo, kraj, kontynent czy cały glob.
Realizacja połączeń na ogół związana jest z niską przepustowością i stosowaniem interfejsów szeregowych. Zapewniają łączność w pełnym lub ograniczonym wymiarze czasowym.
SIECI LOKALNE (LAN)
Sieci lokalne dotyczą instalacji zlokalizowanych na stosunkowo niewielkim obszarze. Teoretyczna średnica sieci lokalnej może wynosić nawet kilkaset metrów, jednak po uwzględnieniu geometrii pomieszczeń obszar instalacji ogranicza się do jednego budynku lub jego części, np. piętra.
W sieciach lokalnych stosuje się krótkie łącza (do ok. 100m) o wysokiej przepustowości lub rozwiązania oparte na technice radiowej. Sieci lokalne charakteryzuje też wysoka niezawodność działania
SIECI KAMPUSOWE
W przypadku uniwersytetów na ogół stosuje się rozwiązanie polegające na łączeniu poszczególnych, wewnętrznych sieci lokalnych łączami charakterystycznymi dla technik stosowanych w budowie lokalnych, a nie rozległych sieci komputerowych.
Sieci metropolitalne przypominają swoją budową zarówno sieci kampusowe jak i sieci rozległe. Ich zadaniem jest łączenie wielu sieci lokalnych znajdujących się w obrębie aglomeracji miejskiej, co nadal stanowi stosunkowo niewielki obszar. Jednak w tym przypadku względy formalne oraz względy bezpieczeństwa sprawiają, że połączenia te mają na ogół charakter typowy dla sieci rozległych.
Sieci Miejskie (MAN)
SIECI PRYWATNE (PAN)
Sieci prywatne (PAN), to konstrukcje stosowane głównie w domach i niewielkich biurach. Charakteryzuje je niewielki zasięg geograficzny (do ok. 10m) i dość duża różnorodność mediów, jak:
skrętka UTP
komunikacja bezprzewodowa
WLAN
BlueTooth
Podczerwień
Itp..
TOPOLOGIA SIECI
Topologia sieci, określa sposób łączenia poszczególnych urządzeń sieciowych.
Charakteryzuje się tym, że wszystkie urządzenia podłączone są do jednego, współdzielonego medium fizycznego, którym zazwyczaj jest kabel koncentryczny zakończony z obu stron terminatorami (oporniki o parametrach dostosowanych do typu kabla).
TOPOLOGIA PIERSCIENIA
Konstrukcja topologii pierścienia polega na bezpośrednim łączeniu urządzeń (każde urządzenie połączone jest z dwoma sąsiednimi), tak że całość tworzy krąg.
Topologia ta stosowana jest głównie do budowy lokalnych sieci komputerowych.
TOPOLOGIA MAGISTRALI
TOPOLOGIA GWIAZDY
W topologii gwiazdy wszystkie urządzenia połączone są w jednym wspólnym punkcie, w którym znajduje się aktywne urządzenie pośredniczące (koncentrator) pełniące rolę regeneratora sygnału.
KAZDY Z KAZDYM (PEER TO PEER)
wszystkie komputery pracują na równych prawach, nie ma centralnego zarządzania. Przykładem takiej sieci może być sieć domowa z systemami Windows XP pracującymi w grupie roboczej.
KLIENT-SERWER
w sieci tego typu wyznaczony jest komputer, który pełni rolę serwera i praca na innych komputerach jest od niego uzależniona. W takiej sieci administrator może centralnie zarządzać stacjami, nadawać uprawnienia i restrykcje do zasobów, zarządzać dostępem do Internetu, itp.
HTTP
Hypertext Transfer Protocol – protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych) to protokół sieci WWW (ang. World Wide Web). Za pomocą protokołu HTTP przesyła się żądania udostępnienia dokumentów WWW i informacje o kliknięciu odnośnika oraz informacje z formularzy. Zadaniem stron WWW jest publikowanie informacji – natomiast protokół HTTP właśnie to umożliwia.
FTP
protokół transferu plików (ang. File Transfer Protocol)
Usenet (ang. USEr NETwork – sieć użytkowników) to ogólnoświatowy system grup dyskusyjnych, z którego można korzystać przez Internet. Składa się on z tysięcy grup tematycznych, ułożonych w strukturę hierarchiczną.
Wiadomości przypominające pocztę elektroniczną użytkownicy wysyłają do serwerów Usenetu, a serwery tworzące sieć P2P automatycznie wymieniają je między sobą.

Publish on Category: All 16

0

Embed

Share

Upload

Sieci komputerowe