Presentations: 5

Follow   Followers: 0

Computer

Video
Music
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Keyboard
Mouse
CPU
Focusky
Компьютерийн программ хангамж буюу hard ware нь
Гар, хулгана, дэлгэц, процессор гэх мэт төхөөрөмжөөс бүтдэг.
Гар
Гар (англ. Comput...

Publish on Category: All 58

1

Embed

Share

Upload

Related Presentations

Computer