Presentations: 5

Follow   Followers: 0

Merry Christmas

Шинэ
жилийн баяр
Бид шинэ жилийн баярыг 12сарын 31тэмдэглэдэг.
Шинэ жилээр хүмүүс юу хийдэг вэ?
Хүмүүс шинэ жилийн баяраар гацуур модоо чимэж,гоёлын хувцаа өмсөж,ширээгээ засаж гэр бүлээрээ тэмдэ...

Publish on Category: All 9

0

Embed

Share

Upload

Related Presentations

Merry Christmas