Presentations: 5

Follow   Followers: 0

New Focusky Presentation

мэдээллийг шахах, задлах
мэдээллийн хэмжээг бага болгох үйлчилгээний тусгай программууд байдаг.
тэдгээрийг [File Archive] программ гэдэг.
Ийм программуудаас өргөн хэрэглэгддэг нь winrar программ ю...

Publish on Category: All 7

0

Embed

Share

Upload

Related Presentations

New Focusky Presentation