Presentations: 1

Follow   Followers: 0

AgamaIslam

ISLAM DAN TASAWUF
AGAMA ISLAM
+
KELOMPOK 4
Istilah tasawuf muncul dalam dunia islam sekitar abad kedua hijriah. Cikal bakal lahirnya tasawuf adalah sikap dan perilaku muslim yang senantiasa menghin...

Publish on Category: All 39

0

Embed

Share

Upload

Related Presentations

AgamaIslam