pieja_emie
Follow
( Publications: 2 | Followers: 0 )

Pengurusan Masyarakat Desa

gmjc3313 pengurusan masyarakat desa dalam pembangunan

nurul sufiza bt yusof (222419)
nur diana farhanah bt mohd yusoff (222803)
norashiqin bt patuldin (222631)
1 )Kepimpinan komuniti Desa

2 ) Organisasi formal dan tidak formal dalam komuniti Desa

3 ) Modal sosial dan kepentingannya dalam pembangunan desa

4 ) Pemetaan Sosial : konsep dan pelaksanaannya di Malaysia

5 ) Perubahan dan permodenan komuniti desa
soalan:
SOALAN 1: KEPIMPINAN KOMUNITI DESA
Kepimpinan merupakan satu tanggungjawab yg perlu dipikul setiap organisasi dlm menyelaraskan sistem pentadbiran mengikut lapisan.

Kepimpinan merupakan satu unsur yang menentukan keberlangsungan dan perkembangan suatu organisasi atau pemerintahan

Terdapat 2 jenis Kepimpinan di dalam komuniti desa :

a) Kepimpinan Tradisional

b) Kepimpinan Moden
Soalan 2 : organisasi formal dan tidak formal dalam komuniti desa
Terdapat 2 jenis organisasi yang ada di dalam komuniti desa, antaranya adalah :

a) Organisasi formal -

organisasi formal yang bertanggungjawab bagi pembangunan komuniti luar bandar adalah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLBW) dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM)

Kementerian Kemajuan Luar Bandar merupakan organisasi yang formal bertindak dalam membantu komuniti desa untuk memperbaiki taraf hidup mereka
b) Organisasi Tidak Formal -

organisasi tidak formal di kampung berkenaan dapat dilihat menerusi daripada pasukan silat (gedang silat), iaitu pasukan yang akan dibawa ke kampung-kampung yang mengundang persembahan mereka dalam majlis perkahwinan dan majlis keramaian
soalan 3 : modal sosial & kepentinganya dalam pembangunan desa
Modal sosial atau Social Capital merupakan istilah baru yang dibangunkan oleh pakar2 sosial untuk memberi pemahaman tentang manusia kepada masyarakat.

Teori2 mengenai modal sosial pada asalnya dibangunkan oleh ahli sosiologi Perancis yang bernama
Pierre Bourdieu dan ahli sosiologi Amerika Syarikat James Coleman
kepentingan modal sosial :

modal sosial merupakan sumber sosial yang boleh dilihat sebagai pelaburan untuk mendapatkan sumber yang baru.

modal sosial dianggap sebagai salah satu komponen utama yang bergerak bersama dan memberi faedah untuk mencapai kemajuan.

Modal sosial merupakan syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk mewujudkan pembangunan masyarakat, ekonomi, sosial, kestabilan politik dan demokrasi.
jenis modal mengikut
bourdieu
Bourdieu menyatakan terdapat 3 jenis utama modal iaitu :

a) Modal Kewangan

b) Modal Sosial -

- Tingkatkan Pendapatan Individu
- Pembangunan Manusia
- Pembangunan Sosial
-Pembangunan Ekonomi
-Pembangunan Politik

c) Modal Budaya
soalan 4: pemetaan sosial (konsep dan pelaksanaanya di malaysia)
Pemetaan sosial adalah salah satu kaedah visual yg menunjukkan maklumat penduduk (isi rumah) di sesuatu kawasan.

Pemetaan sosial merupakan satu pengumpulan data yang digunakan untuk menentukan kerangka strategi operasional pembangunan.

Pemetaan sosial dibahagikan kepada 4 peringkat iaitu :

a) Pengumpulan Data - Data Primer dan Sekunder, tinjauan
b) Analisis Data - melakukan check dan cross check
c) Pelaksanaan Pemetaan Sosial
d) Pemantauan dan Penilaian -
Thank You!
Pelaksanaan pemetaan sosial di Malaysia telah dilakukan sejak sebelum merdeka lagi sehinggalah wujudnya Dasar Ekonomi Baru.

Tujuan pelaksanaanya adalah utk mewujudkan negara yg lebih maju dan mengelakkan penindasan.

Pemetaan sosial dapat dilakukan melalui beberapa kaedah iaitu melalui kajian lapangan, bancian, pemerhatian, kajian kes dan temu bual.
pembangunan luar bandar tlh menyebabkan wujudnya pelbagai perubahan ketara kepada penduduk akibat transformasi serta pendekata yg terperinci utk memajukan kawasan luar bandar.

Pembangunan fizikal, peningkatan dari segi kebolehcapaian dan peningkatan kemudahan sosial adalah proses pembangunan yg dilakukan oleh pihak berwajib.
SOALAN 5:PERUBAHAN DAN PERMODENAN KOMUNITI DESA
kepentingan pemetaan sosial
Antara Kepentingan Pemetaan Sosial adalah untuk menghasilkan data dan Informasi tentang :

1) Data Demografi
2) Data Geografi
3) Data Psikografi
4) Pola Komunikasi
a) Kepimpinan Tradisional

-merupakan kepimpinan yang tidak formal dan dijadikan sebagai rujukan yang cukup penting
-merupakan proses kepada perubah penyesuaian ilmu dan amalan kepada proses pembentukan sosial
-antara program pembasmian kemiskinan Luar Bandar di bawah Kementerian Kenajuan Luar Bandar dan Wilayah :
*program bantuan rumah
* Program Lonjakan Mega Luar Bandar
*Program Peningkatan Pendapatan


Peranan Kepimpinan Terhadap:
EKONOMI
PENDIDKAN
KESIHATAN
KEBAJIKAN
FAKTOR MENGHALANG PEMODENAN :
1) penduduk luar bandar masih melakukan sesuatu perkara dan berfikir mengikut kepercayaan serta amalan yang diwarisi

2) Penduduk luar bandar kebiasaannya sukar untuk menerima pembangunan yang dilakukan kerana menganggap ia merupakan satu kerugian kepada penduduk
3) penduduk luar bandar yang bergantung kepada kerajaan untuk melakukan sebarang pembangunan kerana menganggap ia merupakan tanggungjawab pihak kerajaan

kajian lapangan : Kampung Jeruju
mempunyai ciri-ciri perubahan dan permodenan desa.
b) Kepimpinan Moden -

1: JAWATANKUASA KEMAJUAN DAN KESELAMATAN KAMPUNG(JKKK)

- untuk mewujudkan ruang serta peluang kepada pihak rakyat untuk melibatkan diri dalam proses pembangunan
-agen perubahan di peringkat akar umbi berkaitan sebagai pemangkin, pembangunan dan pentadbir kampung yang berjaya
Contoh Pemetaan SOSIAL
faktor pemangkin perubahan dan permodenan desa
Faktor yg menjadi pemangkin kepada perubahan dan permodenan komuniti desa adalah :

a) Pendidikan
b) Modal Insan
c) Aktiviti Ekonomi -pertanian
d) Teknologi
e) Pelancongan
Traveling to the rainforest
ORGANISASI FORMAL ANTARA AGENSI TERLIBAT DALAM PEMBANGUNAN LUAR BANDAR :

FELDA
FELCRA
MARA
TEKUN
Kajian Lapangan

Publish on Category: All 273

0

Embed

Share

Upload

Pengurusan Masyarakat Desa