krystof.ov
Follow
( Publications: 2 | Followers: 0 )

První kroky po skončení zaměstnání

8 kroků k oslovení zaměstnavatele
Krok za krokem jak postupovat aby si vás potecionální zaměstnavatel všiml

Požádejte bývalé zaměstnavatele o referece
Požádejte bývalé kolegy o názor k vaším výkonům
Nechte si reference a názory napsat písemně
Podepsané reference mají 2x větší váhu.
Reference uveďte v životopise či v jeho příloze
Vaše kladné vlastnosti a dovednosti
Vaše pracovní či studijní dovednosti
Jaká pracovní činnost mne naplňovala?
Jakých povahových vlastnosti si na mne ostatní cenili?
Jaké moje pracovní činnosti vedly ke zlepšení
Jaké moje pracovní činnosti vedli k zefektivnění.
Všechny tyto fakta uveďte v životopise.
Potřebné dokumenty
Zápočtový list zaměstnance
Smlouvu o ukončení prac.poměru
Potvrzení zaměstnavatele o úhradě soc. pojištěni
Pracovní smlouva
Registrační tiskopis evidence úřadu práce
Mějte čas a volný prostor
Dostatečně dlouhá doba na vyřízení dokumentů
Dostatečné dlouhá doba pro poskytnutí referencí
Dostatek času pro sepsání vašich dovedností a schopností
Místo,kde můžete zpracovat podněty a podklady
Dostatek sil a energie pro tvorbu životopisu
Úprava profilů sociálních sítí
Vaši potencionální zaměstnavatelé vás proklepnou online
Začněte tvořit životopis a motivační dopis
Pro každého zaměstnavatele vytvvořte zvlášť životopis a motivační dopis
Z nabídky pracovních příležitoszí vybírejte nejvhodnější nabídky
Základní kostra životopisu muže zůstat stejná,jen motivační obměnte
Motivační dopis má motivovat zaměstnavatele vás pozvat na pohovor
Životopis má předvést vaše dílčí úspěchy a jak budete nápomocni.
Používejte digitální svět v relitě
Nové technologie za vás hledají práci ve dne i v noci.
Oslovují za vás více zaměstnavatelů
Umožnují hledat práci v reálu
Poskytují zpětnou vazbu a inspiraci
Nové technologie používejte s rozumem pro svůj prospěch.
Jděte do akce hned teď
Podívejte se na presentaci ještě jednou a zapisujte si
Podivejte se na další videa v tomto modulu
Přihlaste se na praktickyveb.cz a následně sledujte bonusovou presentaci k této mini presentaci
Chcete víc, začněte právě teď.
Vím jak:
Budu lákadlem pro zaměstnavatele
Jaká činnost mne uspokojuje a naplňuje
Jakých charakterových vlastností si cenním
Jakých povahových vlastností si cenním
Jakých mých vlastností si cení mé okolí
Jaké životní hodnoty zastávám
Upravte si váš profil na všech použivaných sítích
Vymažte nebo nastavte jako soukromé fotky z bujarých oslav
Odstraňte nevhodné příspěvky na zdi
Ve vaší profilové fotce musí být viditelná tvář
Upravte si informace o vás ve vašem profilu
Sdílejte příspěvky,které vás presentují navenek

Publish on Category: All 12

0

Embed

Share

Upload

První kroky po skončení zaměstnání