Home
About
Total: 0
Sinh ngày 11/9/1982.
Hiện đang sinh sống tại Việt Trì - Phú Thọ cùng Gia đình,gồm Mẹ đẻ,vợ và con gái.