Presentations: 4

Follow   Followers: 1

Үндэсний баяр наадам

PUB HTML5
PUB HTML5
PUB HTML5
Монголчууд бид өөрсдийн уламжлалт ёс заншилыг харуулсан томоохон баяруудтай. Үүнээс "Цагаан Сар" "Эрийн 3 наадам"-г улс орон даяар өргөн тэмдэглэдэг. Эдгээр нь Монголы...

Publish on Category: All 63

0

Embed

Share

Upload

Related Presentations

Үндэсний баяр наадам