Presentations: 4

Follow   Followers: 1

Монгол фонтоор бичих

Цаг бол алт.
Цаг хугацааг эргүүлэн авах боломжгүй.
Өөрт оногдсон цагыг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх хэрэгтэй.
Цаг бол
Нэг цагт жаран минут байдаг.
Нэг минутанд жаран секунд байдаг.

Publish on Category: All 8

0

Embed

Share

Upload

Related Presentations

Монгол фонтоор бичих