Presentations: 3

Follow   Followers: 0

New Focusky Presentation

Шинэ жилийн баяр
Шинэ жилийн баяр нь хуучин он улирч, шинэ он гарч буйг тэмдэглэх баяр юм. Мөн шинэ жилийн баяр нь орон бүрт ижил байдаггүй ч дэлхийн улс орон бүр шинэ жилийн ба...

Publish on Category: All 14

0

Embed

Share

Upload

Related Presentations

New Focusky Presentation