shqnpatuldin
Follow
( Publications: 1 | Followers: 0 )

sia latest

PENILAIAN IMPAK SOSIAL
GMJC 3363
Group A

ARIYANTI MURNI BINTI SALLEH 221113
AISYAH BINTI CHE ISMAIL 221264
NURUL SUFIZA BINTI YUSOF 222419
NORASHIQIN BINTI PATULDIN 222631
NUR DIANA FARHANAH BINTI MOHD YUSOFF 222803
IMPLIKASI KEPESATAN PEMBANGUNAN DI CAMERON HIGHLANDS TERHADAP ASPEK SOSIAL MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN NEGARA
Focusky
FOCUS on IDEAS
To make your ideas more understandable.
Play It
Use focusky to tell a story
Focusky is an online presentation tool
Doesn't use individual SLIDES
BUT RATHER A CANVAS
Express out the data and knowledge
Infographics
Whole vs Part
+
Step and Destination
Overview and Details
You wouldn't stand inches away and run your nose along this mural to view it
You'd move out to see context then back in to see the details
Make a presentation
Help your audience to remember more
Better Presentation software choice to help your audiance to remeber more.
Focusky
Focusky
Presentation Software for creating visuals instead of Power Point
Zoom in to examine the topics in more detail
Start with a Big Picture with Big Ideas
Brainstorm your key ideas
1
3
2
http://focusky.com/
Pengenalan
Cameron Highlands merupakan sebuah daerah yang terletak di sebelah barat laut negeri Pahang

mempunyai keluasan sebanyak 71,218 hektar (712.18 km persegi)& meliputi 2% daripada keluasan negeri tersebut

Peletakan Cameron Highlands di kawasan Banjaran Titiwangsa sebahagian besarnya terletak di aras 1,070 meter hingga 1,830 meter dari paras laut

Kepesatan pembangunan bagi sektor pertanian dan pelancongan menyebabkan kawasan Cameron Highlands mengalami fenomena perubahan

Terdapat beberapa kesan negatif yang berlaku di Tanah Tinggi antaranya:
Kepentingan Tanah Tinggi Aspek Pembangunan Ekonomi dan Alam sekitar
Penanaman Tanaman Hawa Sederhana
Cameron Highland dipilih oleh pihak institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) untuk dijadikan tempat penanaman teh kerana iklimnya yang sejuk dan nyaman

Sumber Pembalakan Negara
Hutan hujan tropika membekalkan sumber kayu balak seperti meranti, cengal dan merbau
Kawasan Tadahan Hujan
Tiga kawasan tadahan air di Cameron Highlands iaitu Ulu Sungai Bertam, Sungai Burung dan juga Sungai Terla
Menyerap air hujan dan mengumpulkannya ketika musim hujan. Ia juga penting dalam memastikan kelangsungan bekalan air

Penjanaan Kuasa Hidroelektrik
Membekalkan kuasa elektrik kepada sektor industri dan juga perumahan
Tenaga hidroelektrik disifatkan mesra alam, lestari dan juga sebagai sumber yang boleh diperbaharui

Pelancongan
kawasan yang mempunyai pemandangan indah, iklim yang sejuk dan segar serta landskap yang menarik dan cantik menjadi sumber tarikan pelancong dari dalam dan juga luar negara
Bencana yang Berlaku di Cameron Highlands
23 Oktober 2013, kejadian yang berlaku di Lembah Bertam mengakibatkan kematian tiga orang dalam insiden banjir kilat dan tanah runtuh

Akhbar Sinar Harian 30 Disember 2014, kejadian tanah runtuh berlaku lagi di Cameron Highlands. Seorang warga Indonesia dikhuatiri maut dalam sebuah rumah kongsi di ladang sayur berhampiran dengan tangki air di Jalan Desa Corina, Raja.

Terdapat banyak kes kegagalan cerun yang berkait rapat dengan faktor manusia, khususnya berkaitan dengan kecuaian, ketidakcekapan, kurang atau kelemahan pada sistem penyelenggaraan.
Berita Bernama : kejadian yang berlaku kerajaan negeri Pahang dan pihak berkuasa diarah untuk menutup semua kawasan penerokaan haram, menjadi faktor kepada berlakunya banjir dan tanah runtuh di daerah tanah tinggi

18 Disember 2013, telah berlaku tanah runtuh di Taman Persekutuan Bukit Kiara. Kejadian tanah runtuh ini telah menyebabkan runtuhan bongkah-bongkah batu besar jatuh, berpunca daripada hakisan tanah di pinggir cerun
Punca permasalahan yang berlaku
Kawasan Pertanian Secara Haram

permintaan dan pendapatan yang tinggi, menyebabkan pembukaan tanah pertanian

menyebabkan banyak spesies hutan gunung telah terhapus

Peningkatan Pembinaan Jalan Raya

Banyak bukit telah ditarah yang boleh mendorong kepada hakisan permukaan dan tanah runtuh

cadangan pembinaan jalan raya telah dibuat menghubungkan tiga pusat peranginan tanah tinggi Malaysia (Cameron Highlands-Genting Highlands-Bukit Fraser)
Peningkatan suhu
Tanah runtuh
Banjir lumpur
Implikasi Pembangunan DI Cameron Highlands
Alam sekitar
Pemandangan dan Bentuk Muka Bumi
Pemandangan kawasan tanah tinggi yang penuh dengan alam semula jadi akan terhapus
Kawasan pergunungan akan menjadi kawasan yang bercerun curam, puncak menjadi semakin sempit
Perubahan Iklim
Kawasan Cameron Highlands yang dikelilingi hutan digantikan dengan kawasan tepubina
Penebangan hutan dan perubahan terhadap guna tanah
Hakisan Tanah dan Tanah Runtuh
Disebabkan oleh pembukaan tanah secara haram dan aktiviti pemotongan bukit untuk pelbagai jenis aktiviti
Hakisan tanah dan kualiti air akan tercemar
Permukaan semula jadi telah ditukarkan kepada permukaan yang tidak telap air
Sosial Masyarakat
Kehilangan Tempat Tinggal Masyarakat Tempatan
Kebanyakan orang asli telah kehilangan tempat tinggal disebabkan oleh pencerobohan terhadap kawasan
Kehidupan penduduk di kawasan tersebut diganggu dengan aktiviti penarahan bukit dan pembersihan hutan
Sungai-sungai di kawasan penempatan orang asli juga menjadi semakin cetek dan tercemar
Pemusnahan Sumber Air dan Kemerosotan Kualiti Air
Disebabkan oleh kualiti persekitaran kawasan semakin merosot, pembukaan tanah secara haram dan pencemaran sumber air
Menyebabkan hakisan dan tanah runtuh dan menjejaskan kualiti air
Kualiti air sungai di Cameron Highlands tercemar akibat daripada pembangunan infrastruktur, bahan kimia terhadap tanaman pertanian serta baja
Kehilangan Nyawa dan Kecederaan
Kejadian tanah runtuh berskala besar berlaku di Bukit Tunggal pada tahun 1919, menyebabkan sejumlah 12 orang terbunuh
Kejadian yang kedua adalah pada tahun 1973 di Bukit Cheruh, Ipoh, 40 orang terbunuh.
Bencana tanah runtuh yang paling teruk berlaku adalah di Ulu Klang iaitu pinggir bandar Kuala Lumpur pada tahun 1993, seramai 48 orang yang terbunuh
Pembangunan negara
meningkatkan ekonomi negara disebabkan oleh pengaliran masuk wang asing
industri pelancongan merupakan satu sektor yang semakin berkembang pesat di negara-negara membangun
industri pelancongan merupakan satu sektor yang semakin berkembang pesat di negara-negara membangun
Perubahan Guna Tanah Untuk Pembangunan

Kawasan-kawasan tanah tinggi ini telah dibangunkan dengan infrastruktur pelancongan seperti chalet, hotel, perumahan

aktiviti pembangunan dan pertanian semakin meningkat menyebabkan penurunan terhadap keluasan hutan

Perusahaan Teh yang Meluas di Kawasan Tanah Tinggi

Kesan alam sekitar yang terjadi daripada perusahaan teh ini akan berlaku pada peringkat permulaan iaitu semasa pembersihan tanah ladang

Mebawa kepada keterdedahan permukaan tanah yang mendorong kepada kejadian hakisan
1
Penilaian Impak sosial
Cadangan pengawalan kemusnahan tanah tinggi
Environmental Impact Assessment
salah satu proses penting dalam membuat pengenalpastian dan penilaian terhadap alam sekitar
Prinsip- Prinsip Asas EIA
Perancangan proaktif dan menetapkan keputusan
Penghindaran dan pencegahan persekitaran buruk yang akan timbul
Memberi kesan positif terhadap keputusan yang dibuat
Proses projek kitaran sepanjang hidup
Membuat cadangan penguatkuasaan penilaian impak alam sekitar
Hasil percubaan secara praktikal dalam persekitaran dan masyarakat
merupakan satu proses menganggar dan juga menilai keadaan sesuatu

-memastikan sesuatu pembangunan yang dijalankan mampu -

-memberikan faedah dan tidak memudaratkan kehidupan penduduk
PROSES SIA
: penentuan skop,
: mewujudkan profil sosial,
: mengenalpasti dan memilih alternatif terbaik
: mengenal pasti impak dan menyediakan langkah kawalan
: Akta Kanun Tanah Negara 1965
suatu perundangan yang menerangkan tentang keperluan untuk mentadbir tanah. Akta ini menyentuh tentang kaedah melakukan pecah sempadan, pecah bahagian serta penyatuan tanah.
, tanah–tanah yang telah disalahgunakan oleh para pemaju perlu dikaji semula dan pihak yang terlibat perlu mengambil tindakan yan sewajarnya sebelum pelbagai lagi kesan negatif yang akan timbul di kawasan tersebut

: Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976
mengawal setiap pembangunan yang dijalankan oleh para pemaju. Akta ini menjelaska tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pihak berkuasa tempatan dalam merancang pembangunan bandar dan desa

Akta Kualiti Alam sekeliling 1974
mewajibkan setiap projek pembanguna yang dilaksanakan perlu menyediakan laporan mengenai penilaian kesan kepada alam sekeliling (EIA). Penguatkuasaan EIA telah dinyatakan melaluai sek 34A Akta Kualiti Alam Sekeliling dan memberi kuasa kepada menteri untuk menentukan aktiviti-aktiviti yang dijangka akan memberikan kesan kepada alam sekitar

:
Penguatkuasaan undang-undang tanah tinggi
Cadangan Pemuliharaan dan Pemeliharaan Kawasan Tanah Tinggi
•penswastaan bahagian kutipan sampah
•mewartakan kawasan hutan simpan baru
•penubuhan unit kawalan khas di kawasan Cameron Highland
•Pewartaan Taman Negara Di Cameron Highlands
•Mengekalkan Kualiti Air Sungai
•Menghentikan Projek Pembangunan Yang Berisiko Tinggi
: Akta Pemulihaaan Tanah 1960
keperluan dalam mewartakan kawasan tanah tinggi dan juga bertujuan untuk mengawal aktiviti pertaninan

Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974
memberikan kuasa kepada pihak berkuasa tempatan untuk memastikan bahawa setiap bangunan yang didirikan adalah mematuhi keperluan teknikal.

: Garis panduan Topografi yang dikeluarkan mengikut Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976.
Garis panduan ini menyentuh tentang kawasan yang perlu dipelihara, antaranya adalah seperti kawasan berbukit yang telah diisyhtiharkan sebagai kawasan tanah bukit, kawasan kepentingan geologi, kawasan kecerunan yang mempunyai nilai sejarah, kawasan zon sumber mineral perindustrian, kawasan tadahan air dan juga hutan simpan kekal

: Garis panduan Mengawal Hakisan Tanah dan Kelodakan 1996
diterbitkan oleh JAS yang bertujuan dalam membantu pemaju, kontraktor, perunding dan juga agensi kerajaan dalam pembangunan tanah. Ia telah menggariskan beberapa prinsip dan amalan baik yang perlu dipatuhi untuk meminimumkan hakisan tanah dan kelodakan semasa aktiviti pembangunan dijalankan
Focusky
Kesimpulan
Akhir sekali, diharapkan penjagaan alam sekitar di Cameron Highlands dapat membolehkannya dalam mengekalkan fungsi kawasan tersebut sebagai kawasan pelancongan dan pertanian bagi membolehkan penduduk mendapat peluang pekerjaan dan juga pendapatan bagi meningkatkan taraf hidup serta meningkatkan pendapatan negara

Publish on Category: All 223

0

Embed

Share

Upload

sia latest