huslen.1229
Follow
( Publications: 5 | Followers: 0 )

Internet

Интернэт
Интернет гэдэг нь стандарт IP протоколыг ашиглан өгөгдлийг дамжуулах боломж бүхий харилцан холбогдсон компьютеруудын сүлжээ бөгөөд энэхүү сүлжээ нь Дэлхий даяар тархсан байдаг. Үндсэндээ и...

Publish on Category: All 10

0

Embed

Share

Upload

Internet