george.paizan
Follow
( Publications: 0 | Followers: 0 )

Proiect garantii v0.91

Indexara garantii arhiva
Double click add title
Proiect
Garantii UCL
Scop:
Revizuirea procesului privind managementul garantiilor
Asigurarea unui flux de business complet
Obiective
Dezvoltare sistem
Program pilot reinnoire garantii:
Proceduri
Data quality
Arhiva fizica = Arhiva sistem
Arhiva
Evaluare activitate arhivare
Obiective
X Garantii inventariate:
Cu urmatoarele rezultate:
Scanare garantii
Citire electronica bilete
Citire manuala garantii
Nou sistem electronic de arhivare
Nou sistem de depozitare documente
Usor de folosit
Sigur
Tool de comunicare
Patreaza istoricul
Plicuri in sertare speciale
Garantii colectate la dosar
Garantii inchise la Star storage
optimizarea organizarii arhivei fizice
gestionarea completa a informatiilor in Euroleasing
asigurarea acuratetii datelor in sistem
100% activitati in Euroleasing
Informatii in sistem conform cerintelor reglementatorilor
Au fost livrate urmatoarele dezvoltari:
Atasare garantii la frame
Modul arhiva
Istoric modificari garantii
Diverse campuri: IBAN, serie bilet, AEGRM
Noi statusuri
Garantii ce acopera mai multe contracte
...si multe altele
...totalizand 22 tickete
...si 80 zile dezvoltare
...cu urmatoale beneficii
Informatii complete in sistem
Inchidere findinguri audit
Noi posibilitati de raportare
O mai buna calitate a datelor
Incredere
24% grad succes reinnoire retail (Bucurest si Ilfov)
100% grad succes reinnoire bilete corporate (Bucuresti si Ilfov)
Procedurarea in proportie de 100% a fluxurilor de garantii
Inchidere contract la termen, anticipat si in caz de dauna
Modificare garantii pe parcursul derularii contractului
Procedura eliberare garantii
Gestiune ipoteci imobiliare
Procedura arhivare garantii
Reinnoire garantii
125.826 bilete la ordin scanate
2.678 alte tipuri de garantii scanate
19.314 seturi de garantii arhivate extern
64.079 garantii actualizate sau corectate in sistem
Au fost identificate
Multumim pentru suport colegilor
Customer Service Retail & Corporate
Vasile Nitica
Sales Support Retail & Corporate
Ilie Dumitru
Monitoring Corporate
Florin Barbu
Collection
Manuela Gheorghe
Cristian Haralambie
si colaboratorilor
Star Storage
Adriana Stefan
Lucian Neagu
Echipa
Adelina Oprea
Emanuela Dadu
Gabriela Simon
George Paizan
Sponsor
Simona Milosoiu
Bianca Mocica
Catalin Nita
Obiective
Acoperire necesitati de gestiune a garantiilor
Adaptabilitate usoara la cerintele de grup/autoritati
Obiective
George Vizitiu
90% bilete
98% garantii non bilete
251 Garantii
180 Acorduri Remarketing
45.049.800 eur expunere
826.700 eur provizioane neacoperite
131 Clienti
102 Clienti
21.171.900 eur Expunere

Publish on Category: All 16

0

Embed

Share

Upload

Proiect garantii v0.91