Presentations: 1

Follow   Followers: 0

Mobile Commerce Pro

Гар Утас хамгийн анх 0g-гээс эхэлсэн
Утасгүй харилцаа холбооны технологи 1940-өөд оны дунд үед үүсч бий болсон боловч 1980-аад оноос нийтийн хэрэгцээнд нэвтэрч эхэлсэн байна. Зарим мэргэжилтнүүд у...

Publish on Category: All 22

0

Embed

Share

Upload

Related Presentations

Mobile Commerce Pro