Presentations: 2

Follow   Followers: 0

M.KOWYNIA

Podatek osób fizycznych
Kogo dotyczy podatek osób fizycznych?
Podatek dochodowy dotyczy osób fizycznych - czyli takich, które nie posiadają osobowości prawnej. Ustawa wskazuje, że należy nim objąć...

Publish on Category: Educative 9

0

Embed

Share

Upload

Related Presentations

M.KOWYNIA