( Publications: 7 | Followers: 0 )

9 хичээл

Даалгавар-1
Компьютерийн дэлгэц дээрх дүн нэртэй файл нээж,
6,7,8,9-р ангийн хичээл бүрийн дүнгээ бичих
Та бүхэн энэ хичээлийн жилийн төгсгөлд суурь боловсролын гэрчилгээ авна. Гэрчилгээнд бичигдэ...

Publish on Category: All 97

0

Embed

Share

Upload

9 хичээл