( Publications: 7 | Followers: 0 )

Go To School

12 дугаар сарын 3
STEP 2
STEP 3
Замын хөдөлгөөнт соёлтой оролцоцгооё
Замын хөдөлгөөний дүрэмд суралцах
Гэрээсээ сургууль хүртэл
явган
машин
автобус
Зам гарахдаа заавал гарцаар гардаг уу?
Өнөөдрийн ...

Publish on Category: All 4

0

Embed

Share

Upload

Go To School