Presentations: 1

Follow   Followers: 0

cc_02

Як виконати синтаксичний розбір словосполучення
Знайти головне і залежне слово

Поставити запитання від головного слова до залежного

З’ясувати, якими частинами мови виражені головне і залежне сл...

Publish on Category: Dogs & Cats 6

0

Embed

Share

Upload

Related Presentations

cc_02