johndilly2580
Follow
( Publications: 1 | Followers: 0 )

jmmm

Double click to add title
Double click to add text
Double click to add title
Double click to add text
Double click to add title
Double click to add text
Double click to add text
Double click to add text
Imamine ou swaf
ou mande yon ti gout dlo
yo ba ou bwe vineg
santi ke'm ap dechire
maltrete-m , imilie-m tan kou
m-se on chien san met
yo klowe-m sou yon kwa
min lespri mwen li nan min-w papa
3 jou apre-m te mouri
mwen te leve byen vivan
kite tombo a vid
retounen ale jwen papa mwen
ipokrit yo te sezi
yo bliye kem se mesi a
oui ale di yo sa, ke mwen vivan
tout tan gin tan
Missyon mwen sou la te
se sove tout limanite
mechan yo pat konprann sa
yo te pito matrete mwen, krache nan figu mwen
ban-m pote yon kouronn pikan
yo bliye-m se jezu, sel pitit BonDie nan syel la
Bon Die papa , padone yo
yo pa konn sa y-ap fe, padone yo souple
Bon Die papa , padone yo
yo pa konn sa y-ap fe, padone yo souple
Bon Die papa , padone yo
yo pa konn sa y-ap fe, padone yo souple

Publish on Category: All 6

0

Embed

Share

Upload

jmmm