toogiimaama
Follow
( Publications: 2 | Followers: 1 )

New Focusky Presentation

улсын нийслэл 9 дүүрэгээс бүрдэнэ .
Хамгийн том газар нутагтай .
Газар нутгийн хамгийн зүүн захад байрлах аймаг .
Баруун хязгаар .
Хамгийн олон ястан үндэсдэнтэй аймаг .
Төвийн бүсийн аймгууд

Publish on Category: All 10

0

Embed

Share

Upload

New Focusky Presentation