( Publications: 6 | Followers: 0 )

Obecné školení Agentury NMS

Obecné školení agentury NMS Market research
Double click to add text
Průběh dnešního školení
Koordinátoři osobního dotazování v NMS:
ESOMER a SIMAR
O agentuře NMS
Typy spolupráce
O spolupráci
Osobní dotazování
Mystery Shopping
Rekrutace
Ostatní typy spolupráce
Odkazy
Kontakty
Lucie Tomášková
Osobní dotazování
Osobní dotazování je "klasické" dotazování, které probíhá mezi tazatelem a respondentem.
Osobnímu dotazování se u nás věnují tito koordinátoři:
Eva Špínová
Iveta Vavreková
Koho hledáme?
Kultivovanost
Uzavřená otázka
Uzavřená otázka s filtrem
Polouzavřená otázka
Uzavřená otázka se škálami
Otevřená otázka
Sociodemografické otázky
Závěrečné otázky
Výběr respondenta
Kvótní výběrSystematický náhodný výběr


Pravděpodobnostní výběr dle adresNáhodná procházka
Mystery Shopping
Rekrutace
Ostatní typy spolupráce
Osobní dotazování
Co jsou Focus Group
Pravidla rekrutace
Proplacení rekrutantů
O agentuře NMS Market research
a
spolupráci
Dobrá komunikace
Dochvilnost
Diskrétnost
Přirozenost
Spolehlivost
Informovanost
Objektivita
Přesnost
Typy otázek
Kvótní předpis
Co je nepřípustné
Výběr respondenta
Kvótní předpis
Výběr respondenta
Co je nepřípustné
v dotazování
Koho hledáme
O nás
Typy spolupráce
Odměna
Český národní panel
O spolupráci
Osobní dotazování
Mystery Shopping
Rekrutace
Telefonické dotazování
Přepis audionahrávek
Kontroly dotazníků
Administrativa
Osobní dotazování
Mystery Shopping
V rámci projektu Mystery Shoppingu budete v kontaktu s těmito koordinátory:
Rekrutace
V rámci projektů rekrutace budete v kontoktu s koordinátorem:
Telefonické dotazování
V rámci telefonického dotazování budete v kontaktu s koordinátorem:
Odměny
O spolupráci
Před zahájením spolupráce s námi podepíšete smlouvu:
Dohodu o provedení práce (výdělek do 10 000,- Kč hrubého, do částky se nezapočítávají vedlejší náklady)
Rámcová smlouva s fakturantem (neomezená výše výdělku)
Agentura NMS proplácí externistům cestovní výdaje pouze, pokud práci vykonáváte mimo místo Vašeho bydliště.

Cestovní výdaje v rámci Vašeho místa bydliště nebudou proplaceny.

Výplata je odesílána vždy následující měsíc k 25. dni na Váš bankovní účet. Výplatu není možné vyplatit jiným způsobem.

O pracovních nabídkách naší agentury jste nejčastěji informování e-mailovou komunikací. Pokud je nabídka urgentní, můžete být kontaktováni také telefonicky či sms.
Pohotovost
Desatero správného externisty
Etická pravidla
Co je nepřípustné
Nevykonání spolupráce bez omluvy
Vykonání spolupráce na jiném místě a v jiný čas
Neodevzdání výsledků v čas
Předání informací třetím osobám
Neohlášení nestandardní situace
Spojení výzkumu s osobními záležitostmi
Být pod vlivem alkoholu či drog
Hrubé jednání s respondenty
Nevhodné oblečení
Databáze opakovaně chybujících externistů
Falšování dotazníků
Zadržování prostředků k práci
Zadržení odměn pro respondenty
Negativní náslechy
Podvod při osobní kontrole
Rekrutace na internetu
Co je Mystery Shopping
Pravidla Mystery Shoppingu
Etická pravidla Mystery Shoppingu
Co je Mystery Shopping
Utajený fiktivní nákup.
Tazatel vystupuje jako běžný zákazník
a podle scénáře pozoruje poskytované služby.
Pravidla Mystery Shoppingu
Nahrávací zařízení
Nenápadnost
Přirozenost
Etická pravidla Mystery Shoppingu
Co je Focus Group
Cílem je zjistit co nejpodrobnější názory na produkt, službu, reklamu…
Skupinová diskuze je rozhovor 8-12 respondentů pod vedením moderátora
Standardní délka skupinové diskuze je od 1,5 do max. 2 hodin.
Pravidla rekrutace
Respondent nepracuje v marketingu, reklamě, výzkumu trhu a dalších „zakázaných“ oblastech.
Respondent se nezúčastnil skupinové diskuze v posledních 6ti měsících.
Respondent není pod vlivem alkoholu a drog.
...
Proplacení respondentů
Rekrutantům jsou proplaceni respondenti, kteří:

Zcela vyhověli zadaným parametrům.
Neúčastnili se v posledních 6 měsících jiné diskuze.
Zúčastnili se diskuze v celé její délce.
...
Ostatní typy spolupráce
Telefonické dotazování
Kontroly dotazníků
Přepisy audionahrávek
Administrativa
Kontroly dotazníků
Kontroly dotazníků probíhají na základě audionahrávky a dotazníků
od Mystery Shoppera.
Kontroly musí být hotové vždy do 24 hodin od přiřazení.
Spolupráce probíhá z Vašeho domova.
Přepisy z audionahrávek
Nejčastěji přepisujeme nahrávky z Mystery Shoppingu či Focus group.
Spolupráce probíhá z pohodlí Vašeho domava.
Podmínkou je perfektní znalost českého jazyka.
Administrativa
Administrativní výpomoc probíhá pouze v Praze.
Z pravidla se jedná o přípravu zásilek, třídění materiálů, pomoc
s evidencí atd.
Podmínkou je perfektní znalost českého jazyka.
Odkazy
Odkazy
Odevzdání výsledků v čas
Komunikace
Rekrutace
Odměna mystery shoppera závisí na náročnosti projektu, obvykle jde o 100 – 500 Kč za jednu správně a kompletně provedenou návštěvu (počítá se sem i čas strávený vyplňováním dotazníku).
Při vyúčtování mystery shoppingu se zohledňuje kvalita odvedené práce. V případě zjištěných nedostatků a z nich vyplývajících srážek ze mzdy je mystery shopper o veškerých detailech a příčinách finanční srážky informován koordinátorem výzkumu.
Agentura NMS Market research
Na českém trhu jsme již od roku 1999
Provádíme výzkumy po celé České republice i na Slovensku
Centrálu máme v Praze a pobočku v Bratislavě
Naše agentura má 43 zaměstnanců a více jak 2000 proškolených externist
Jsme členy sdružení ESOMAR aSIMAR
Český národní panel
Český národní panel je místem na internetu, kde se registrují uživatelé, kteří se chtějí účastnit průzkumů veřejného mínění a dát tím najevo svůj názor.

Registrací do Českého národního panelu získáte možnost říci otevřeně svůj názor a navíc získat zajímavé ceny ve formě odměn z našeho katalogu, hotovosti, kterou Vám odešleme na Váš bankovní účet nebo na použít pro některou z charitativních organizací
Etická pravidla
Externí pracovníci:

nečiní nic, co by mohlo ohrozit pověst výzkumu trhu.
se svou prací podílí na nejvyšší důvěryhodnosti výzkumu.
dbají na zachování etických zásad výzkumu.
svou činností nesmí jakkoliv omezovat nebo obtěžovat jak dotazované, tak i potencionální respondenty.
Mystery Calling
Nahráváme na diktafon.
V rámci projektů Osobního dotazování budete komunikovat s těmito koordinátory:
Odměna
Jak probíhá spolupráce?
Dochvilnost
Pozitivní přístup
Profesionalita
Pečlivost
Spolehlivost
Informovanost
Objektivita
Pohotovost
Pozornost
Paměť
Nevhodné komentáře v dotazníku
Nedodržení etických kodexů
Používání zapůjčených prostředků k práci k jiným účelům
CATI
Co je nepřípustné
Odměna
CATI
Computer assisted telephone interviewing
Je jednou z nejrozšířenějších výzkumných metod.
Výhodou je velký rozsah - lze dotazovat respondenty z celé Čr
i ze zahraničí
Telefonické dotazování je možné pouze v Praze.
Co je nepřípustné
Zaznamenání jiné odpovědi
Ovlivňování respondenta
Vynechání otázek
Nucení respondenta k provedení dotazníku
Odhalení klienta
Poskytnutí informací 3. osobě
Poškození respondenta
Nedodržení nahlášených směn
Komentování odpovědí respondenta
Ohrožení pověsti výzkumu
Odměna
Operátoři jsou rozděleni do různých kategorií:
Supervize - 120 Kč/hod.
A - 100 - 110 Kč/hod.
B - 80-90 Kč/hod.
Bonusy:
Operátor dne: bonus 100 Kč/hod.
Nárok na bonus mají pouze operátoři, u kterých nebyly zjištěny prohřešky proti pravidlům v průběhu projektu a kteří dodržují předem domluvené směny.
V oblasti CATI nabízíme kariérní postup a vybraní nejlepší tazatelé mohou pracovat jako supervizoři.
Uzavřená otázka
Uzavřená otázka
s filtrem
Polouzavřená otázka
Uzavřená otázka se škálami
Otevřená otázka
Sociodemografická otázka
Závěrečná otázka
Ilona Dlouhá
Rekrutace
V rámci projektů rekrutací budete v kontaktu s koordinátorem:
Petra Hrabětová
Lucie Tomášková
Kateřina Cogánová
Helena Polesná
Pavla Vohnoutová
Jiřina Pilíková
Eva Špínová
Iveta Vavreková
Osobní dotazování
Tazatelé jsou odměněni podle počtu KVALITNĚ a ÚPLNĚ vyplněných dotazníků. Výše odměny za dotazník je stanovena dle délky dotazníku a náročnosti projektu. Snažíme se, aby tazatelova mzda přepočtena z počtu dotazníků na hodinovou mzdu při dobrém pracovním nasazení a kvalitně odvedené práce dosahovala alespoň 120 Kč/hodinu
Mystery Shopping
Výše odměny za vyhovujícího respondenta se pohybuje v závislosti na obtížnosti jeho zajištění od 250 do 700 Kč.
Kvótní výběr
Systemický náhodný výběr
Adresný výběr
Náhodná procházka
Jak Vaší práci kontrolujeme?
Jak Vaší práci kontrolujeme?
Podvody dokážeme odhalit díky několikastupňové kontrole:
přímá SUPERVIZE A KONTROLA na místě dotazování
telefonická kontrola
kontrola dotazníků při příchodu do NMS
kontrola dotazníku v datovém souboru
kontrola CAPI pomocí speciální aplikace
Kontakt
Kontakt
Agentura NMS Market research
U Nikolajky 13,
Praha 5, 150 00
Telefon: +420 222 351 611

Publish on Category: All 13

0

Embed

Share

Upload

Obecné školení Agentury NMS