Follow
( Publications: 30 | Followers: 0 )

Medicinerna gör äldre sjuka - spf.se

Medicinerna gör äldre sjuka Artikel i Dagens Samhälle nr 14 /2011 Socialstyrelsens undersökning av multisjuka äldre och läkemedel 300 personer har studerats ...

Publish on Category: All 1

0

Embed

Share

Upload

Medicinerna gör äldre sjuka - spf.se