Follow
( Publications: 33 | Followers: 0 )

Vad gör vi som har särskild koppling till VA-ekonomi?

Vad är hållbarhet och hur har begreppet använts i hållbarhetsindex? Utgångspunkten är Brundtlandkommisionen definition där hållbarhet delas in i ekologisk ...

Publish on Category: All 0

0

Embed

Share

Upload

Vad gör vi som har särskild koppling till VA-ekonomi?