Follow
( Publications: 20 | Followers: 0 )

Informācija par plānotajiem grozījumiem vienošanā Nr. VSID ...

Informācija par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.2.aktivitāti „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības ...

Publish on Category: All 3

0

Embed

Share

Upload

Informācija par plānotajiem grozījumiem vienošanā Nr. VSID ...