( Publications: 1 | Followers: 0 )

pristatymas

Projekta" Atrask save Šiaulių mieste"
Problemų medis
Suinteresuotųjų šalių analizė
Suinteresuotųjų šalių analizė
Tiesioginės
Netiesioginės
Tiesioginės:
1.Neįgalieji
2.Darbdaviai
Netiesioginės:
1.Šiaulių universitetas
2.Šiaulių miesto savivaldybė (Socialinės paramos skyrius)
3.NVO susijusios su neįgaliaisiais
4.Profesiniams mokymams samdomi specialistai
Projekto pareiškėjas ir partneriai
Viešoji įstaiga „Atrask save“ Partneriai: Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių universitetas
Projekto tikslas
Norint užtikrinti neįgaliųjų didesnį profesinį užimtumą, šio projekto tikslas yra integruoti neįgaliuosius Šiaulių mieste į darbo rinką.
Projekto uždaviniai
Bendradarbiauti įstaigoms, susijusioms su neįgaliųjų integracija į darbo rinką
Suteikti tinkamas sąlygas neįgaliesiems darbo vietoje
Trūkstant darbo jėgos, sugebantys dirbti neįgalieji ateityje taps vis svarbesniu šalies ūkio rezervu, todėl labai svarbu gerinti neįgaliųjų integravimo į darbo rinką galimybes.
Projekto finansavimas
Profesinių mokymų programos
Galimos projekto rizikos
1. Įsigyjamų (atliekamų) rangos darbų kokybės rizika
2. Įsigyjamos įrangos, pagaminamų įrenginių ir sukuriamų produktų ar kito turto kokybės rizika
3. Nepakankamo finansavimo rizika
Darbą parengė: Ernesta Jašelskytė, Monika Šiaulytė, Erika Čižauskaitė VA12

Publish on Category: All 83

0

Embed

Share

Upload

pristatymas