Publications: 1 | Followers: 0

fil presi

Publish on Category: Wildlife 0

Phatic, Emotive, at Epressive na gamit ng wika
Phatic- nagtatanong o nagbubukas ng usapan o nagpapakita ng mabuting pakikipagkapuwa-tao o ugnayan sa tao
Halimbawa:"May problema ka ba?""Ano ang mait...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
fil presi