Follow
Publications: 5 | Followers: 0

Апостолски отци

Publish on Category: Health-Related 0

АПОСТОЛСКИ ОТЦИ = АПОСТОЛСКИ МАЖИ
- Апостолските мажи се ранохристијански автори кои живееле и работеле во втората половина на првиот век и првата половина на вториот век после Христа. - Терминот ...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
Апостолски отци