Publications: 3 | Followers: 0

New

Publish on Category: Classic Vehicles 0

Байгалийн ухаан бизнесийн салбар
Манай хамт олон 2017-2018 оны хичээлийн жилд 30 профессор багш, гадаадын мэргэжилтэнтэйгээр үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байна. Үүнд: үндсэн 14 багш, 2 сайн дурын мэргэ...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
New