Publications: 16 | Followers: 0

mutacje

Publish on Category: Birds 0

MUTACJE
Mutacje to nagłe, trwałe zmiany w materiale genetycznym
Wyróżniemy dwa rodzaje mutacji
GENOWE zwane też punktowymi, dotyczące zman w sekwencji nukleotydów
-powstają na skutek wymiany, wypad...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
mutacje