Follow
Publications: 1 | Followers: 0

Asim xD

Publish on Category: Educative 0

T
e
t
a
l
m
p
e
T
e
t
a
l
m
p
e
-
-
C
a
m
e
n
i
MJERE ZAŠTITE OD UDARA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Opasnost od udara električne energije
Uređaji koji se nalaze u našem domaćinstvu za svoj rad koriste elekt...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
Asim xD