Publications: 11 | Followers: 0

ХАРИЛЦАА

Publish on Category: Birds 0

ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ ХҮҮХДИЙН ГЭР БҮЛ, БАГШИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
ХАРИЛЦАА
ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА НЬ ХАРИЛЦААНД ҮНДЭСЛЭНЭ.
ОЙЛГОЛТ
НЭГДСЭН ОЙЛГОЛТТОЙ БАЙХ НЬ ҮР ДҮНТЭЙ ХАРИЛЦАХАД ЧУХАЛ НӨЛӨӨТЭЙ
ДЭМЖЛЭГ
ХОЁР ТА...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
ХАРИЛЦАА