Publications: 1 | Followers: 0

新建Focusky

Publish on Category: Wildlife 0

ALIBATA
Kasaysayan ng Alpabeto sa Pilipinas
year
year
Ang bawat titik ng Alibata ay binibigkas na may tunog na a. Nilalagyan ng tuldok (.) sa ibabaw ng titik kapag bibigkasin ang b ng bi. ...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
新建Focusky