( Publications: 5 | Followers: 1 )

экологи хүчин зүйл

сэдэв:экологийн хүчин зүйл түүний амьд биед үйлчлэх ерөнхий зүй тогтол
тодорхойлолт:амьд бие орчноос хамаарч үзүүлж байдаг нөлөө үйл,түүний хүч,тусгай шинж чанарыг эклогийн хүчин зүйл гэнэ
зорилго:...

Publish on Category: All 155

0

Embed

Share

Upload

экологи хүчин зүйл