Publications: 5 | Followers: 2

экологи хүчин зүйл

Publish on Category: All 155

сэдэв:экологийн хүчин зүйл түүний амьд биед үйлчлэх ерөнхий зүй тогтол
тодорхойлолт:амьд бие орчноос хамаарч үзүүлж байдаг нөлөө үйл,түүний хүч,тусгай шинж чанарыг эклогийн хүчин зүйл гэнэ
зорилго:...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
экологи хүчин зүйл