( Publications: 5 | Followers: 1 )

библи

12
Библи нь Иудейчууд ба Христэд Итгэгчидийн хувьд Ертөнцийн Эзэн буюу Бурханы хүн төрөлхтөнд дамжуулсан үг бөгөөд дан ганц цул ном биш номуудын цуглуулга юм. Библийн хамгийн эхний ном нь МЭӨ 1400 ...

Publish on Category: All 30

0

Embed

Share

Upload

библи