( Publications: 5 | Followers: 1 )

bible 2

илчлэлт 1-2
шинэ номны 1390-1392хуудас
илчлэлт номийг элч иохон бичсэн
итгэлээсээ болж хавчигдаж байгаа хүмүүсэд урам зориг найдвар өгөх гэж бичсэн
сэдвүүдийн нийцлийн хувьд ар араасаа зөгнөлөөр д...

Publish on Category: All 18

0

Embed

Share

Upload

bible 2