Follow
Publications: 12 | Followers: 1

Үүрэг хариуцлага

Publish on Category: Non-Fiction 0

"Аливаа хүн гагцхүү өөрийн дутагдлаас болж аз жаргалгүй байх нь бий" Стендаль.
..................................................................
Мууг эсэргүүцэх, сайныг эрхэмлэх ё...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
Үүрэг хариуцлага