Follow
Publications: 12 | Followers: 1

Арга билгийг дадуулъя

Publish on Category: Non-Fiction 0

Өөрийн эзэмшсэн мэдлэгийг өөрт болон бусдад тустай болгон хувиргаж чадах нь аргыг дадуулсны ач тус юм. Аргыг дадуулснаар сэтгэл уужуу болж, улам тэлдэг. Сэтгэл ийнхүү тэлснээр аливаа бэрхшээл, зовлон өөрт зовлон шаналал болохгүй, түүнд сэтгэл торохгүй болж, сэтгэл амар амгалантай болно.

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
Арга билгийг дадуулъя