Follow
Publications: 5 | Followers: 0

Свети Кирил и Методиј

Publish on Category: Health-Related 0

Свети Кирил и свети Методиј
- Методиј почитуван од многумина, правник, со силна телесна конституција бил поставен за управител на словенска област.Напишал Зборник со правила Закон судииј људем - пр...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
Свети Кирил и Методиј