Presentations: 1

Follow   Followers: 0

parabula2

MAGANDANG BUHAY!
PARABULA
LAYUNIN:
Nalalaman ang kahulugan ng Parabula.
Nakapagbibigay ng opinyon ukol sa parabulang binasa.
Naisasadula ang orihinal na parabulang binasa.
Ano ang Parabula?
Parabu...

Publish on Category: Horses 25

1

Embed

Share

Upload

Related Presentations

parabula2