Follow
Publications: 1 | Followers: 0

ingranazhet

Publish on Category: Art Instruction 0

01
Drejtimi i procesit mësimor - edukativ
01
02
03
Treguesit e performancës
02
Atmosfera në shkollë
03
Menaxhimi i burimeve njerëzore
04
Menaxhimi i burimeve materiale dhe financiare
12%
88%
63%
35...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
ingranazhet