Follow
Publications: 118 | Followers: 1

mau-dang-ky-hoi-vien-bamboo-club

Publish on Category: Birds 0

PHIẾU ĐĂNG KÍHỘI VIÊN BAMBOO CLUB
Kínhchàoquýkhách, chàomừngquýkháchđếnvớichươngtrìnhBamboo Club.ChươngtrìnhBamboo Club làchươngtrìnhưuđãidànhriêngchocáckháchhàngthườngxuyêncủa Bamboo Airways,đăngkýngayhômnayđểnhậnđượcnhữngưuđãidànhriêngchoquýkhách.TạiBamboo Airways,chúngtôiluônđồnghànhcùngquýkháchtrêntừngchặngbay.
Thôngtinbổsung| Additional information
Mã ưu đãi của Bamboo Club:(Mã ưu đãi là số thẻ khách hàng thường xuyên của người giới thiệu hoặc mã ưu đãi từ chương trình Khách hàng thường xuyên của Bamboo Airways)Promotion Code forBamboo Club:(Promo code is loyalty card's number of referrals or promo code from customer loyalty programs of Bamboo Airways)
SốthẻchươngtrìnhKháchhàngthườngxuyênkhác(nếucó) | Other Frequent Flyer Program Information (if available)
Đơnvịcấpthẻ/ Issued by
Ngàycấp/ Date of Issuance
Ngàyhếthạn/ Date of Expiry
Thôngtinhànhkhách| Passenger Information
Họvàtên / Full Name(*)
Ngàysinh| Date of birth
Địachỉthưtín| Address
Sốđiệnthoại| Telephone Number
Hộpthưđiệntử/ Email address
Chứngminhthư,căncước/ Personal Identification
(*)Tênsẽđược intrênthẻBamboo Club củaquýkhách/ Your name will be printed on the Bamboo Club card
(*)Trongvòng12thángchođếnngàyviếtđăngký,nếucó / within12 months to registrationdate, ifavaiable
Thôngtinchuyếnbaygầnnhất|Flightmilageclaim(*)
Mãđặtchỗ/ PNR Code
Sốvé/ Ticket Number
Sốhiệuchuyếnbay / Flight Number
Hànhtrình/ Itinerary
Ngàythựchiệnchuyếnbay / Fight date

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
mau-dang-ky-hoi-vien-bamboo-club