Follow
Publications: 118 | Followers: 1

Mavesmerter - dsr.dk

Publish on Category: Birds 0

Mavesmerter
Eliseer 8årog tidligere rask. Ingen mave-tarmsygdomme i familienHendesmor oplyser: „Elise har i ca.½ årklaget over tilbagevendendemavesmerteriområdetomkring navlen.Klagerne kommer nærmestsom vindenblæser,på alletider afdøgnet og uden sammenhængmedmåltiderne.Nogledage klager hunom morgenen, inden hun skal i skole,såvimåholdehendehjemme. Andredage klager hun om aftenen,nårhun skal i seng. Der erogsådage, hvorlærerneringer og beder os om at hente hende. Menhun klager ligesåmeget iweekendsog ferier sompåhverdage. Vihar ikke varet i stand til at se et fastmønster. Vi kannogle gangeaflede hende, og vi harbemærket, at hun aldrigklager iforbindelse med den ugentligesvømmetræning. Hun kanindimellem ogsåklage over kvalme, men kaster ikke op. Hendesappetit ernormal. Hun har normal dagligafføringog tisser normalt“.
Mavesmerter
Ved minundersøgelseaf Elise finder jeg en sund ogupåvirket pigemedhøjdeogvægt påmedianen. Vedpalpationafmaven finderjeg intetunormalt.Hvilke undersøgelser skal vi lave?
Mavesmerter
Ultralydsskanningaf bughulen: Normal.Blodprøver (fra e.l.),herunderforglutenintolerans(cøliaki)oglaktoseintolerans: Normale•Urinstix: Normal
Mavesmerter
Behandling?
Mavesmerter
Elise og hendes mor informeres om funktionellemavesmerter,ogjeg giverfølgende råd:1.opmærksomhed påeventuelle stressfaktorer i hverdagensamtforebyggelse og fjernelse af disse2. masser af fysisk aktivitet3. fortsat brug af afledning4.sålidt fokus pa mavesmerterne som muligt ogvægt påatgennemføreen normal hverdag udenskoleforsømmelseruansetmavesmerter.3 månedersenere ringer Elises mor og oplyser, at Elisesmavesmerter aftoggradvispåde givne rad. Den senestemånedharhun slet ikke klaget.
Tilbagevendende mavesmerter
Def.: Tilbagevendende mavesmerter min. 3 x over 3 mdr. med forstyrrelse af barnets normale aktiviteter, uden påviselig fysisk årsag10-25% af skolebørnHyppigst hos 7-11-årige pigerMonosymptomatiskeperiumbilicaleObjektivt ogparaklinisk:I.a.Børnene klager hyppigere over andre smerter, men er ikke mere psykisk labile
Tilbagevendende mavesmerter
UdelukkelsesdiagnoseTegn på fysisk sygdom:Diarré (evt. blodig), opkastninger, vægttab, nedsat appetit, øvre dyspepsi, feber, vandladningssymptomer, lokaliserede smerter, måltidsrelationParaklinisk: Urinstiks, overveje blodprøver og ultralydsskanning. I øvrigt afhængigt af andre symptomer
Tilbagevendende mavesmerter
BehandlingIdentificere og eliminere stressfaktorerGennemføre normal hverdagFysisk aktivitetAfledningKognitiv adfærdsterapi (mestring)
• Funktionelle mavesmerter• Forstoppelse• Maveinfektion (virus, bakterier, parasitter)• Urinvejsinfektion• Fødevareallergi (komælk, hønseæg,jordnød, sojabønne,trænødder, fisk,skaldyr med flere)•Fødevareintolerans(komælk =laktoseintolerans, gluten = cøliaki)•Helicobacterinfektion(reflukssygdom,mavesår)• Spædbarnskolik• Blindtarmsbetændelse•Invagination• Inflammatorisk tarmsygdom (Crohnssygdom,colitisulcerosa)• Influenza• Mononukleose• Skarlagensfeber• Migræne•MBL-mangel•Schønlein-Henochsvaskulitis• Sukkersyge• Medicin
Mavesmerter
Magnus på 11 år har ikke tidligere fejlet noget væsentligt.Hans mor fortæller: „Magnus har stort set altid haft flere tyndeafføringer om dagen. Vi mistænkte først malkeallergi, og han blev for 3 år siden undersøgt i børneafdelingen med priktest for komælk, som var negativ. Derimod viste laktosebelastningsundersøgelse, at han havdelaktoseintolerans.Han har siden faet laktosefattig kost, som hjalp i begyndelsen, men hans diarretendens og tendens til mavesmerter og luft i maven er nu kommet tilbage med uformindsket styrke.Han klager for tiden over mavesmerter hver dag og har 2-3daglige tynde, gullige afføringer. Han er blevet tiltagende trætog har dalende overskud. Han har fået mindre appetit, men vihar ikke lagt mærke til noget vægttab“.
Mavesmerter
Da jeg undersøger Magnus finder jeg intet unormalt. Hans højde ligger på medianen, og vægten lige under.Hvad kan Magnus fejle?Hvilke undersøgelser skal vi lave?
Mavesmerter
Afføringsprøver viser ingen fund af sygdomsfremkaldende bakterier eller parasitter. Blodprøver viser forhøjede cøliakiprøver med en TG2IgApå > 128kU/l(øvre normalværdi er 7kU/l) foreneligt medcøliaki.Jeg henviser Magnus til højtspecialiseret hospitalsafdeling,hvor kikkertundersøgelse med vævsprøve fra tyndtarmen(tolvfingertarmen) bekræfter diagnosen cøliaki. Familien fårvejledning iglutenfrikost, som Magnus påbegynder.Ved kontrol 4 måneder senere er Magnus symptomfri og harnormal afføring, og hans TG2IgAer faldet til 24kU/l.
Mavesmerter
Fatima på 9 år har ingen tidligere væsentlige sygdomme. Hendesforældre er tyrkiske og har ikke fået mælkeprodukter sidenbarndommen. De får begge luft i maven, mavesmerter og diarré,hvis de indtager mælkeprodukter. Fatimas far oplyser: „Gennemdet seneste år har Fatima haft flere og flere problemer medmavesmerter, oppustet mave og tynd afføring, når hun får mælkog mælkeprodukter. Når vi holder hende fra mælk og mælkeprodukter og kun giver hendelaktosefrimalk oglaktosefrimælkeprodukter, forsvinder symptomerne. Men sundhedsplejersken anbefaler, at Fatima får mælk i skolen hver dag af hensyn til hendes knogler og vækst“.
Mavesmerter
Hvad kan Fatima fejle?Hvilke undersøgelser skal vi lave?
Mavesmerter
Vi aftaler, at jeg tager en blodprøve og undersøger forlaktoseintoleransi form af MCM6 genotype. Fatima har genotypenC/C, hvilket bekræfter diagnosen primær laktoseintolerans. Jegvejleder Fatima og hendes forældre ilaktosefrikost og giver anbefalinger om tilskud af kalk og D-vitamin. Ved kontrol 3 måneder senere oplyser Fatima og hendes forældre, at symptomerne forsvandt helt allerede efter et par uger pålaktosefrikost.
Mavesmerter
Vi aftaler, at jeg tager en blodprøve og undersøger forlaktoseintoleransi form af MCM6 genotype. Fatima har genotypenC/C, hvilket bekræfter diagnosen primær laktoseintolerans. Jegvejleder Fatima og hendes forældre ilaktosefrikost og giver anbefalingerom tilskud af kalk og D-vitamin. Ved kontrol 3 månedersenere oplyser Fatima og hendes forældre, at symptomerne forsvandt helt allerede efter et par uger pålaktosefrikost.
Mavesmerter
Ida er 14 år og tidligere rask. Der er ingen tilfælde af mave-tarmsygdomme i familien. Ida indlægges akut på børneafdelingen på mistanke om uerkendtblindtarmsbetandelsemed efterfølgende dannelse af en byld i området omkring blindtarmen. Hendes mor oplyser: „Ida har gennem 3 måneder klaget tilbagevendende over smerter nedadtil i højre side af maven. Hun har haft nedsat appetit og periodevis let feber og tabt sig 5 kg inden for de seneste 6 uger“. Ida tilføjer selv, at hun har normal afføring 1 gang dagligt, og der har ikke været blod i afføringen
Mavesmerter
Ved undersøgelse finder jeg Ida bleg undervægtig, kronisk medtaget og præget af træthed ogenergiløshed. Hun angiver let ømhed i området omkring blindtarmen, men jeg får ikke mistanke om blindtarmsbetændelse.Hvad kan Ida fejle?Hvilke undersøgelser skal vi lave?
Mavesmerter
Blodprøver viser let blodmangel og moderat forhøjelse af infektions/betændelsesprøven CRP. Ultralydsskanning viser ingen tegn på blindtarmsbetændelse eller byld omkring blindtarmen, men derimod fortykkelse af tarmvæggene i det sidste stykke af tyndtarmen og det første stykke af tyktarmen i det område, hvor Ida har ondt.Undersøgelsen giver dermed mistanke omCrohnssygdom. Mistanken bestyrkes ved CT-skanning og fundet af en meget høj værdi af proteinstoffetcalprotectini en afføringsprøve. Ida henvises til en højt specialiseret universitetsafdeling, hvorCrohnssygdom bekræftes ved kikkertundersøgelse af tarmen medvævsprøvetagning.

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
Mavesmerter - dsr.dk