Publications: 1 | Followers: 0

origo

Publish on Category: Dogs & Cats 0

Шинжлэх ухааны хэл найруулгын онцлог
Тодорхойлолт
Шинжлэх ухааны найруулгаШинжлэх ухааны салбарт үйлчилж, хүний мэдлэгийг дамжуулах гол үүрэг бүхий найруулгын төрөл юм.Учир шалтгааны дараалалтай, т...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
origo