Publications: 9 | Followers: 1

курсын ажил ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАТ хамгаалах

Publish on Category: Classic Vehicles 0

АГУУЛГА
- СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТУХАЙ ОНОЛ - УДИРДАХ, ДУНД, ГҮЙЦЭТГЭХ ТҮВШНИЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ПРОЦЕСС - УДИРДАХ ТҮВШНИЙ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МАЯГТ - УДИРДАХ ТҮВШНИЙ АЖИЛТН...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
курсын ажил ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАТ хамгаалах