Publications: 1 | Followers: 0

titas ancaman globalisasi

Publish on Category: Photography Titles 0

ANCAMAN GLOBALISASI
HAKIM
Ahli Kumpulan
Globalisasi bererti dunia tanpa sempadan akibat kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi Berlaku aliran barangan, perkhidmatan, idea dan maklumat secara be...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
titas ancaman globalisasi