Follow
Publications: 5 | Followers: 1

Интернэт сүлжээг сургалтанд хэрэглэх арга зүй

Publish on Category: Wildlife 0

ХОВД ИХ СУРГУУЛЬ
Интернет сүлжээ, түүнийг сургалтанд хэрэглэх арга зүй
Интернетийн давуу тал
Шинжлэхухаан, боловсрол, номын сан, онлайн сургалт зэргээс гадна арилжааны, үйлдвэрлэлийн гэх мэт бусад ...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
Интернэт сүлжээг сургалтанд хэрэглэх арга зүй