Follow
Publications: 30 | Followers: 0

Kvantitativní metody výzkumu v praxi

Publish on Category: All 4

která vlastnost má a porovnat s vzorkem obecné populace 2. Kriteriální validita: a. Prediktivní – porovnání se skutečnými výsledky (např. úspěšnost v testech ve škole ...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
Kvantitativní metody výzkumu v praxi