Publications: 27 | Followers: 0

2n BLOC. TEMA 11. FONS PROPIS - diposit.ub.edu

Publish on Category: Birds 0

2n BLOC. TEMA 11. FONS PROPIS
S’UTILITZEN EN LES OPERACIONS DE FINANÇAMENT DE L’EMPRESA A LL/T.ELS COMPTES DE PATRIMONI NET O RECURSOS PROPIS DE L’EMPRESA REPRESENTEN LES PARTICIPACIONS DELS PROPIETARIS DE L’EMPRESA EN EL SEU FINANÇAMENT.
1
2n BLOC. TEMA 11. FONS PROPIS
ELS COMPTES MÉS HABITUALS DE PN SÓN:CAPITAL= APORTACIONS DELS PROPIETARIS EN EL MOMENT INICIAL I TAMBÉ POSTERIORMENT.RESULTAT DE L’EXERCICI= BENEFICI O PÈRDUA OBTINGUT PER L’EMPRESA AL LLARG DE L’EXERCICI ECONÒMIC.RESERVES= ESTALVIS FETS PER L’EMPRESA AL LLARG DE LA SEVA VIDA.
2
2n BLOC. TEMA 11. FONS PROPIS
TIPUS DE RESERVES: LEGAL, VOLUNTÀRIA I ESTATUTÀRIA.RESERVA LEGAL: LA LLEI DE S.C. DIU QUE LES SOCIETATS QUE OBTINGUIN BENEFICIS, HAN DE SEPARAR UN 10% D’AQUESTS I GUARDAR-LOS COM A RESERVA LEGAL, FINS QUE L’IMPORT ACUMULAT AL LLARG DELS ANYS ARRIBI A UNA XIFRA DEL 20% DEL CAPITAL SOCIAL. UN COP HI ARRIBI JA NO ES SEPARA RES.
3
2n BLOC. TEMA 11. FONS PROPIS
LA RESERVA LEGAL NOMÉS ES POT UTILITZAR PER COMPENSAR PÈRDUES I SEMPRE QUE NO HI HAGIN ALTRES RESERVES.LES RESERVES VOLUNTÀRIES SÓN LES ESTABLERTES LLIURAMENT PELS SOCIS.LES RESERVES ESTATUTÀRIES SÓN LES CONSTITUIDES SI AIXÍ HO MANEN ELS ESTATUTS DE L’EMPRESA.
4
2n BLOC. TEMA 11. FONS PROPIS
EL RESULTAT DE L’EXERCICI POT SER BENEFICI O PÈRDUA. ES CALCULA CADA 31/12 I DURANT ELS PRIMERS MESOS DE L’ANY SEGÜENT ES REPARTEIX.SI SÓN PÈRDUES ES PODEN COMPENSAR AMB RESERVES, 1r. AMB VOLUNTÀRIES I DESPRÉS SI NO HI ARRIBA, AMB LEGALS.
5
2n BLOC. TEMA 11. FONS PROPIS
SI SÓN BENEFICIS, ES REPARTEIXEN SEGUINT UN ORDRE:1r) RESERVA LEGAL2n) DIVIDENDS ALS ACCIONISTES. ÉS LA PART QUE S’EMPORTEN ELS SOCIS. ES CALCULA EN UN PERCENTATGE SOBRE EL CAPITAL SOCIAL.3r) RESERVA VOLUNTARIA
6
2n BLOC. TEMA 11. FONS PROPIS
OPERACIONS RELACIONADES:1.- REPARTIMENT DEL RESULTAT DE L’EXERCICI.Una empresa ha guanyat 20.000 i ha de repartir, tenint en compte que els socis volen un dividend del 15%. El capital és de 80.000 € i la reserva legal ja constituida és de 1.300 €1r) RESERVA LEGAL: 20.000 * 10% = 2.000
7
2n BLOC. TEMA 11. FONS PROPIS
2n) DIVIDENDS: 80.000 * 15% = 12.0003r) RESERVA VOLUNTÀRIA = 20.000 – 2.000 – 12.000 = 6.000
8
2n BLOC. TEMA 11. FONS PROPIS
2.- REPARTIMENT DEL RESULTAT DE L’EXERCICI AMB RL JA CONSTITUIDA EN PART (GAIREBÉ AL LÍMIT DEL 20%).Una empresa ha guanyat 35.000 i ha de repartir, tenint en compte que els socis volen un dividend del 34%. El capital és de 100.000 € i la reserva legal ja constituida és de 17.800 €1r) RESERVA LEGAL: 35.000 * 10% = 3.500
9
2n BLOC. TEMA 11. FONS PROPIS
PERO ALERTA!!! SI FESSIM RL 3.500 I HO AFEGIM A LA QUE JA PORTA FETA D’ABANS, TINDRIEM UNA RL TOTAL DE 17.800 + 3.500 = 21.300 I ENS PASSARIEM DEL TOPE QUE ESTÀ FIXAT EN UN 20% DEL CAPITAL, O SIGUI, 100.000 * 20% = 20.000PER TANT, EN AQUESTS CASOS EN QUE LA RL JA ESTÀ CONSTITUIDA TOTAL O PARCIALMENT,
10
2n BLOC. TEMA 11. FONS PROPIS
NOMÉS ES SEPARA EL QUE CALGUI PER A NO PASSAR DEL 20%.EN AQUESTA CAS: SI JA TÉ 17.800 I EL TOPE SÓN 20.000, FAREM 20.000 -17.800 = 2.200 DE RL2n) DIVIDENDS: 100.000 * 34% = 34.000PERO ALERTA!!! SI FEM AIXÒ, NO TINDREM PROU RESULTAT PERQUÈ 35.000 – 2.200 = 32.800
11
2n BLOC. TEMA 11. FONS PROPIS
COM EL RESULTAT S’HA DE REPARTIR PER ORDRE, ELS SOCIS ES QUEDARAN AMB MENYS DIVIDEND DEL QUE VOLIEN.I TAMPOC HI HAURÀ RESERVA VOLUNTARIA.DIVIDEND = 35.000 – 2.200 = 32.800RESERVA VOLUNTARIA = 0
12
2n BLOC. TEMA 11. FONS PROPIS
3.- COMPENSACIÓ DE PÈRDUES.UNA EMPRESA HA OBTINGUT PÈRDUES PER 8.200 I DECIDEIX COMPENSAR-LES. DISPOSA DE RESERVES VOLUNTÀRIES PER 7.500 I LEGALS PER 11.400ORDRE DE COMPENSACIÓ: 1r AMB VOLUNTÀRIES, DESPRÉS AMB LEGALS
13
2n BLOC. TEMA 11. FONS PROPIS
8.200 – 7.500 = 70011.400 – 700 = 10.700
14
2n BLOC. TEMA 11. FONS PROPIS
4.- CONSTITUCIÓ D’UNA EMPRESA.ES CREA UNA EMPRESA AMB UN CAPITAL DE 120.000 €. UN SOCI HI APORTA UN EDIFICI VALORAT EN 15.000, UN ALTRE MAQUINÀRIA VALORADA EN 5.000 I L’ALTRE HI APORTA EFECTIU.
15
2n BLOC. TEMA 11. FONS PROPIS
5.- AMPLIACIÓ DE CAPITALUN COP CONSTITUIDA L’EMPRESA, EL CAPITAL ES POT AMPLIAR FENT QUE ELS SOCIS HI APORTIN MÉS DINERS, O BÉ, APORTANT ELS ESTALVIS DE L’EMPRESA COM A CAPITAL. AIXÒ ÚLTIM ES DIU AMPLIAR CAPITAL AMB CÀRREC A RESERVES.
16
2n BLOC. TEMA 11. FONS PROPIS
EXEMPLE: UNA EMPRESA AMB CAPITAL DE 70.000 AMPLIA EN 90.000 MÉS. EL 40% AMB EFECTIU, 35% AMB CÀRREC A RESERVES I LA RESTA QUEDA PENDENT SENSE RECLAMAR.90.000 * 40% = 36.000 EFECTIU90.000 * 35% = 31.500 RESERVES VOLUNTÀRIES90.000 – 36.000 – 31.500 = 22.500 PENDENT
17
2n BLOC. TEMA 11. FONS PROPIS

18
2n BLOC. TEMA 11. FONS PROPIS
6.- PAGAMENT DEL DIVIDEND.QUAN ES PAGA EL DIVIDEND, LA LLEI OBLIGA A RETENIR UNA PART DELS DINERS PER ENTREGAR-LOS A LA HISENDA.EXEMPLE: PAGUEM EL DIVIDEND DE L’OPERACIÓ 2, AMB RETENCIÓ DEL 21%32.800 * 21% = 6.888 (NO ES POT PAGAR, S’HA DE RETENIR I ENTREGAR-HO A HP)
19
2n BLOC. TEMA 11. FONS PROPIS
32.800 – 6.888 = 25.912 (ES POT PAGAR)
20
2n BLOC. TEMA 11. FONS PROPIS
PASSIU NO CORRENT: SÓN DEUTES A LL/T AMB TERCERS ALIENS. EL MÉS HABITUAL, ELS PRÉSTECS BANCARIS PER HIPOTEQUES O SIMILARS (A LL/T)A TENIR EN COMPTE QUE A MESURA QUE PASSA EL TEMPS, ELS DEUTES A LL/T ES VAN CONVERTINT EN C/T I AIXÒ S’HA DE COMPTABILITZAR. SE’N DIU RECLASSIFICAR ELS DEUTES. RECORDAR QUE EL LL/T SEMPRE ES MIRA DES DE 31/12
21
2n BLOC. TEMA 11. FONS PROPIS
EXEMPLE: ENS CONCEDEIXEN UN PRÉSTEC EL DIA 1/6/2012 A 3 ANYS. PER TANT, VENCIMENT 1/6/2015. IMPORT: 60.000 €.ASSENTAMENT 1/6/2012:
22
2n BLOC. TEMA 11. FONS PROPIS
QUAN ARRIBI 31/12/2014 S’HAURÀ DE RECLASSIFICAR EL DEUTE I PASSAR-LO A C/T
23

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
2n BLOC. TEMA 11. FONS PROPIS - diposit.ub.edu