Follow
Publications: 1 | Followers: 0

Focusky Токарийн суурь машины бүтэц зохион байгуулалт

Publish on Category: All 0

Токарийн суурь машины бүтэц зохион байгуулалт
Боловсруулсан багш: Б. Мөнхбат
Дорнод аймаг дахь Политехник коллеж
Чойбалсан хот 2020 он

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
Focusky Токарийн суурь машины бүтэц зохион байгуулалт